Obchodní podmínky

Objednávka a ceny zboží
- ceny uváděné na těchto internetových stránkách jsou včetně sazby DPH.
- při objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží).

 

Storno objednávky

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli během 24 hodin prostřednictvím e-mailové zprávy na dusekinfo@seznam.cz
- prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nebo se výrazně změnily dodavatelské ceny. V případě již uhrazené ceny zboží bude celá částka vrácena na účet kupujícícho.

 

Termín dodání zboží
- skladové zboží je obvykle odesláno během 1-3 dnů.
- v případě, že zboží není skladem a musí se objednávat u dodavatele je termín dodání 2-3 týdny, v případě že zboží není na skladě ani u dodavatele bude kupující o této situaci vyrozumněn a bude dohodnut další postup.

 

Doprava zboží

- doprava zboží v České Republice je 130Kč při platbě na dobírku a 100Kč při platbě převodem na účet.

- doprava na Slovensko je 350Kč při platbě převodem na účet.

 

Úhrada zboží
- zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet. Bankovní spojení pro provedení platby bude kupujícícmu odesláno e-mailem.
- pro zboží odeslané na adresu v ČR lze zboží hradit také dobírkou při převzetí.

 

Záruka
- výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.
- záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží.
- záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.

 

Reklamace
- reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
- v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
- pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky
- záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.
- kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu.
- v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

 

Odstoupení od smlouvy
- odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.
- zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu.
- při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží včetně dopravného, náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Řešení sporů

Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., právo právo na řešení sporů s prodávajícím kromě obecných soudů také na mimosoudní řešení. Mimosoudní řešení sporu je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkáchwww.coi.cz.

Ochrana osobních dat

- veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z naší databáze.